Museum Ruim1op10

Museum Ruim1op10 is de in schaal 1:10 nagebouwde zaal, Het Ruim, van museumgoudA . Iedere maand wordt er in Ruim1op10 gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling waarvoor steeds een andere beeldend kunstenaar wordt uitgenodigd. De werken worden gefotografeerd en/of gefilmd. Voor de kunstenaars een uitdaging om heel anders naar hun werk te kijken. Opstellingen die in een tentoonstellingsruimte niet mogelijk zijn kunnen in Ruim1op10 wel worden gerealiseerd. Kleine objecten krijgen op foto’s een museale uitstraling. Iedere maand is er een tentoonstelling van de foto’s en/of de film in museumgoudA. Bij hun werk worden de kunstenaars ondersteund door Henri Boere, Harry Stangenberger, en Hanneke Hemmes, de drie initiatiefnemers van Ruim1op10.

Museum Ruim1op10 is ontstaan naar een idee van beeldend kunstenaar Harry Stangenberger. In zijn atelier bouwt hij kleine ruimtes van schilderpanelen, glas en spiegels. In de ontstane ruimtes plaats hij voorwerpen die hij in de loop van de tijd heeft verzameld en die een speciale betekenis hebben gekregen. Een circuspaardje met een haarlok, een oude chloorfles met een poppenhoofd erop, foto’s uit tijdschriften of de krant. Soms zijn de ruimtes gevuld met allerlei kleurrijke objecten, soms zijn ze bijna leeg. Dan spelen de schilderijen als museumwanden een grote rol. Een paar verdroogde peertjes of een hockeypuck met een speelgoedpoppetje trekken de aandacht. De panelen zijn zo neergezet dat het lijkt of er achter in de zaal doorgangen zijn naar andere ruimtes. Van ingerichte ruimtes maakt Harry foto’s die de suggestie wekken dat de kijker zich in een grote museale ruimte bevindt, in een bevreemdende installatie.

Museum Ruim1op10 is een podium voor de hedendaagse kunst in Gouda, waar veel tentoonstellingsruimte in de afgelopen jaren verloren is gegaan.

Museum Ruim1op10 is niet alleen een schaalmodel van het Ruim in museumgoudA, maar ook een virtueel museum op het wereldwijde web. Alle tentoonstellingen in Ruim1op10 worden gedocumenteerd.

Naast de exposities zijn er lezingen georganiseerd. Ook worden samen met diverse kunstenaars leerlingen van scholen uitgenodigd om aan een tentoonstelling te werken waarbij het schaalmodel de inspiratiebron is. De resultaten van deze samenwerkingen is ook te zien op deze site.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Hanneke Hemmes.

hanneke.hemmes@xs4all.nl

Sponsoren:
VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, museumgoudA, provincie Zuid-Holland, gemeente Gouda

Museum Ruim1op10 is the reconstructed hall to a scale of 1:10 of The Ruim, a spacious enclosed area of museumgoudA.
Every month another artist will be invited to work on a new exhibition in this diminutive room. The results will be photographed and / or be filmed.
For artists it's quite a challenge to look at their creations in totally different ways.
Formations impossible to realise in a huge exhibition hall in a museum can be done in Ruim1op10.
Small objects get a radiance of a museum piece in a photograph.
Every month a show of the photographs and / or the film will be projected on a large screen in museumgoudA.
Henri Boere, Harry Stangenberger and Hanneke Hemmes, the three originators of Ruim1op10, will support the artists.The idea behind the Museum Ruim1op10 is from the pictorial artist Harry Stangenberger. In his studio he creates small spaces by positioning painted panels, glass and mirrors in which he puts objects gathered in the course of time. These objects have got a special significance in the new arrangements: a merry-go-round horse with a lock of hair, an old chlorine bottle with a doll's head on top, clippings from magazines or newspapers.
Sometimes his spaces are filled with a variety of colourful objects, sometimes they are almost empty. Then the painted panels act as walls of a museum. A couple of dried up pears or an ice hockey puck with a doll catches the attention.
The panels are put down in such a manner that it looks like passages to different places at the rear of the room.
In these settings Harry takes photographs suggesting the viewer to be in a spacious hall, in a surprising scenery.

Museum Ruim1op10 is a stage for contemporary art in Gouda , a place which lost a lot of exhibition accommodation in previous years.

Museum Ruim 1op10 is not only a scale model of the Hall in museumgoudA, but also a virtual museum on the internet: www.ruim1op10.nl. Besides the exhibitions you can also see and hear work by Henri Boere and Harry Stangenberger clicking onto the links 'atelier witten' and 'radio Lazarus'.
All exhibitions in Ruim1op10 will be well documented.

This spring the educational section of Ruim1op10 has invited several artists to work together with pupils from 'Het Segment", a school for lower vocational education. Ruim1op10 will be the source of inspiration.
The results of this co-operation named "Kind and Kunstwerk" will be shown in as well museumgoudA as in Ruim1op10 and on the Internet www.ruim1op10.nl